شبکه‌های کامپیوتری

برنامه درسی دوره

جلسه اول
شبکه کامپیوتری جلسه 1 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 1 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
جلسه دوم
شبکه کامپیوتری جلسه 2 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 2 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 2 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه سوم
شبکه کامپیوتری جلسه 3 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 3 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 3 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه چهارم
شبکه کامپیوتری جلسه 4 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 4 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 4 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه پنجم
شبکه کامپیوتری جلسه 5 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 5 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 5 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه ششم
شبکه کامپیوتری جلسه 6 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 6 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 6 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه هفتم
شبکه کامپیوتری جلسه 7 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 7 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 7 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه هشتم
شبکه کامپیوتری جلسه 8 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 8 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 8 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه نهم
شبکه کامپیوتری جلسه 9 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 9 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 9 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه دهم
شبکه کامپیوتری جلسه 10 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 10 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
جلسه یازدهم
شبکه کامپیوتری جلسه 11 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 11 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
جلسه دوازدهم
شبکه کامپیوتری جلسه 12 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 12 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 12 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه سیزدهم
شبکه کامپیوتری جلسه 13 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 13 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 13 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه چهاردهم
شبکه کامپیوتری جلسه 14 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 14 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 14 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه پانزدهم
شبکه کامپیوتری جلسه 15 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 15 قسمت 2 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 15 قسمت 3 جزئیات 00:00:00
جلسه شانزدهم
شبکه کامپیوتری جلسه 16 قسمت 1 جزئیات 00:00:00
شبکه کامپیوتری جلسه 16 قسمت 2 جزئیات 00:00:00

راههای تماس

 • آدرس:
  تهران، جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی 16 متری اول جنوبی پلاک 53 واحد 10
 • شماره تماس:
  (+98) 21 444 742 94
 • ایمیل:
  info[at]par[.]com
 • شبکه های اجتماعی:
  aparat

نحوه خرید

برای خرید فیلم‌ها به ادمین کانال تلگرامی ما به آدرس @par_support2 مراجعه فرمایید.

معرفی نامه

گروه آموزشی پر متشکل از اساتید برتر کشور در رشته‌های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با حدود یک ربع قرن تجربه در آموزش کنکورهای ارشد و دکتری در خدمت داوطلبین عزیز می‌باشد.
top
طراحی و توسعه توسط علی حافظی